Hur ska vi be?

Observera

Denna text publicerades första gången den 17 maj, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

I Lukas evangelium (Luk 11:1) kan vi läsa hur lärjungarna ber Jesus att lära dem att be. Jesus lärde dem då den bön som bes i många kristna kyrkor och hem.

Fader, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra synder,
ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning.

Man skulle kunna tänka att bön i och med den här förebilden blir enkelt men sanningen är att många tycker att detta med bön är svårt. Kanske inte alltid och alla gånger men även hängivna bönemänniskor upplever ibland svårigheter med bönen.

Det kan var lätt att lura sig själv att problem och svårigheter i bönelivet ska lösa sig själv men det gör det sällan. Om vi vill ha en levande relation med Gud så behöver vi träda in i bönen och möta svårigheterna där. För att ge en hjälp vägen kommer vi under veckan som följer bönsöndagen att här lägga upp undervisning och tankar kring bön.

Predikan 200517 Bön

Tankar om bön och att andas med Gud.