Fasta?

Observera

Denna text publicerades första gången den 27 januari, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Har du funderat på att fasta?

Fastan är 40 dagar och pågår mellan askonsdagen och påskdagen.

Att fasta handlar om att avstå något för att vinna något annat. Fastan handlar om bön och eftertanke och ger möjlighet för tid med Gud. Fastan kan hjälpa oss att skapa goda vanor som vi kan ha med oss framåt i tiden. Om Jesus kan vi läsa i Bibeln att han gick ut i öknen i 40 dagar för att fasta och be – en tid av förberedelse för det som skulle komma.

Förr var fastan mest förknippad med att avstå mat under en period, eller att äta mindre. Nu för tiden har kreativiteten i att ”skapa” sin egen fasta ökat. Fortfarande fastar många genom att äta mindre eller annorlunda, en del fastar genom att avstå en viss typ mat och väljer att äta vegetariskt. Andra fastar genom att avstå sociala medier, TV, eller att handla. Men att fasta handlar inte bara om att avstå, det handlar också om att välja något annat – att be och samtala med Gud för att få en djupare relation med honom och att ge av sitt överflöd till någon som saknar allt. Jesaja 58:6-8

Börja redan nu med att fundera över fastan. Vad behöver du avstå från? Och låt sedan fastan vara en period då du fördjupar din relation med Gud. Inför fastan och under fastan kan du be med i Efraim Syrierns fastebön från 300-talet.

Herre och Mästare över mitt liv!

Tag bort ifrån mig lättjans, modlöshetens,
maktlystnadens och de tomma ordens ande.

Skänk mig, din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens,
tålamodets och kärlekens ande.

O, Herre och Konung! Låt mig se mina synder och
inte döma min broder och syster.

Ty välsignad är Du i evigheters evighet.

Amen.

Sara Sjölander, pastor.

p.s Equmeniakyrkan har i år tre ingångar i fastan. Läs mer på: Equmeniakyrkans fasteingångar