Led med ditt liv

Observera

Denna text publicerades första gången den 17 november, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Inspirationskväll om ledarskap för styrelser, ledare och alla intresserade med Magnus Sternegård, Equmenia, i Odalkyrkan, Kristianstad. Kvällen börjar med kvällsmat kl 18:00. Magnus börjar ca 19:00 med att berätta och samtala kring boken.

Anmälan till kvällsmat senast 25/11 till liselotte.spare@equmeniakyrkan.se.