Led med ditt liv

Inspirationskväll om ledarskap för styrelser, ledare och alla intresserade med Magnus Sternegård, Equmenia, i Odalkyrkan, Kristianstad. Kvällen börjar med kvällsmat kl 18:00. Magnus börjar ca 19:00 med att berätta och samtala kring boken.

Anmälan till kvällsmat senast 25/11 till liselotte.spare@equmeniakyrkan.se.