Om kyrkan

Välkommen till vår församling

Rosengårdskyrkan finns i Rosengården i östra Helsingborg. Vi är en av två församlingar i Helsingborg som tillhör Equmeniakyrkan. 

Vi delar vår vision om att vara ”en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig dig och världen” med många andra Equmeniakyrkor runt om i Sverige. 

Vi längtar efter att vara en församling som växer genom att människor, i alla åldrar, får möta Jesus Kristus och komma till tro på honom.

Vi längtar efter att vara en församling som är delaktig i samhället, som ser människors behov och som möter varje människa som unik och älskad av Gud.

Vi längtar efter att vara en församling med gemenskap över gränser. Där vi trots olikheter kan mötas och dela livet tillsammans.

Vi längtar efter att vara en församling där vi tillsammans får växa i tro på Jesus Kristus.

Gud gör något alldeles speciellt här och vi hade älskat om du ville vara en del av det.

Hur kan man veta om Gud finns? Vem är Jesus? Vad är kristen tro? De och flera andra frågeställningar har vi försökt besvara här.