Publicerat 

På gång

Rosengårdskyrkans tidning heter På gång, i den kan du läsa om det som händer i kyrkan framåt i kalendariet men också notiser och artiklar som berör församlingen. Välkommen att ladda ner ditt På gång här eller hämta ett exemplar i kyrkan.

Senaste tidningen hittar du här:

Nr 1, 2019     

Här nedan finns äldre tidningar om du vill gå tillbaka och titta på en tidigare utgåva.

      

           Nr 3, 2018/2019                         Nr 2, 2018