Publicerat 

RPG

RPG – Riksförbundet Pensionärers gemenskap – är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation. Med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid som äldre och som anhörig. I Helsingborg samverkar Pingstkyrkan, Slottshagskyrkan och Rosengårdskyrkan i verksamheten och våra möten sker omväxlande i de olika kyrkorna.

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer viktiga frågor. 

Våra 15.000 medlemmar finns i 170 föreningar runt om i landet. För oss spelar det ingen roll om du är pensionerad, anhörig, eller vilken livsåskådning du har. Du är välkommen till oss precis som du är.

Kommande möten i RPG -Helsingborg. 

30 oktober kl 14.00 Pingstkyrkan

Vindelälven. Fotograf Bertil Hagberg visar sin film om Sveriges första nationalälv.

13 november kl 14.00 Rosengårdskyrkan. Min sång – Min glädje. Några mått humor, några mått allvar med Dan-Inge Olsson.

27 november kl 14.00 Slottshagskyrkan. Mariornas hjärta och smärta. Gunnel Andersson, pedagog och teolog.

11 december kl 14.00 Rosengårdskyrkan. Luciafest.

Helsingborgs Lucia och RPG-kören medverkar.

22 januari kl 14.00 Slottshagskyrkan

Årsmöte.