RPG

Tisdagsträffen

RPG – Riksförbundet Pensionärers gemenskap – är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation.

Med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid som äldre och som anhörig. I Helsingborg samverkar Pingstkyrkan, Slottshagskyrkan och Rosengårdskyrkan i verksamheten och våra möten sker omväxlande i de olika kyrkorna.

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer viktiga frågor. 

Våra 15.000 medlemmar finns i 170 föreningar runt om i landet. För oss spelar det ingen roll om du är pensionerad, anhörig, eller vilken livsåskådning du har. Du är välkommen till oss precis som du är.