RPG

RPG – Riksförbundet Pensionärers gemenskap – är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation.

Med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid som äldre och som anhörig. I Helsingborg samverkar Pingstkyrkan, Slottshagskyrkan och Rosengårdskyrkan i verksamheten och våra möten sker omväxlande i de olika kyrkorna.

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer viktiga frågor. 

Våra 15.000 medlemmar finns i 170 föreningar runt om i landet. För oss spelar det ingen roll om du är pensionerad, anhörig, eller vilken livsåskådning du har. Du är välkommen till oss precis som du är.

Kommande möten i RPG -Helsingborg. 

22 januari i Slottshagskyrkan
”Årsmöte”

5 februari i Pingstkyrkan
”Äventyrsvandring från Mexiko till Kanada” Anders Wigren, Malmö, berättar om sommarens 450 mil långa vandring på 3500 m höjd i Klippiga Bergen, genom öknar och glaciärer och möte med björnar.

19 februari i Rosengårdskyrkan
”Ost – inte bara till prästen” Ostmästare Bengt Frans Nilsson, Glimåkra, berättar lite kring ostens historia och tillverkning Smakprov!!

5 mars i Slottshagskyrkan
”Myten om barndomen – betydelse för vilka vi blir” Germund Hesslow, docent i filosofi och professor i neurofysiologi vid Lunds universitet

19 mars i Pingstkyrkan 
”Helsingborg – en stad på gränsen” Antikvarie Pelle Johansson på Kulturmagasinet berättar om hur den lilla staden tack vare sitt geografiska läge har hängt samman med omvärlden och påverkats på olika sätt.

2 april i Rosengårdskyrkan
”Vård och omsorg – nuläge och framtida utmaningar” Helsingborgs omsorgsdirektör Annika Andersson.
RPG-kör

16 april i Slottshagskyrkan
”Sångprogram”. Sång: Anders Mårtensson. Pianoackompanjemang: Elisabeth Falk

7 maj från Rosengårdskyrkan.
8.00-18.00
”Vårutfärd till Österlen” Besök i S:t Olofs kyrka samt besök hos Borstakungen i Onslunda.