RPG

Tisdagsträffen

RPG – Riksförbundet Pensionärers gemenskap – är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation.

Med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid som äldre och som anhörig. I Helsingborg samverkar Pingstkyrkan, Slottshagskyrkan och Rosengårdskyrkan i verksamheten och våra möten sker omväxlande i de olika kyrkorna.

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer viktiga frågor. 

Våra 15.000 medlemmar finns i 170 föreningar runt om i landet. För oss spelar det ingen roll om du är pensionerad, anhörig, eller vilken livsåskådning du har. Du är välkommen till oss precis som du är.

Se vad som händer under våren 2023 i programbladet.