Sista gudstjänsten på Örestrand firad

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 oktober, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

När Södra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan lagts till handlingarna och Region Syd av Equmeniakyrkan trätt till, fick Örestrand vid Strandbaden några års respit i väntan på dess framtida öde. Gården fick tills vidare en delvis annan verksamhet med bland annat HVB-boende för ensamkommande flyktingpojkar. Nu är det klart – från 1 september övergick Örestrand till kommunalt ägande.

Örestrand inköptes i mitten av 1960-talet av SMU i Södra Götaland, och har alltså under mer än ett halvsekel fått betyda mycket för många med åtskilliga minnen från läger, gudstjänster, församlingshelger och mycket annat. Den 28 augusti firades den sista gudstjänsten i Örestrandskyrkan. Några mötte upp redan till lunch för att minnas tillsammans, och vid middagen som serverades ett par timmar innan gudstjänst var matsalen fullsatt. Ännu fler strömmade till innan kyrkklockan skulle kalla samman till den sista högtiden. Nu gick det inte riktigt som tänkt. ”Klockaren” Anders Ivarsson gjorde vad han kunde, men den fastrostade kläppen lät sig inte rubbas. Klockklangen uteblev men gudstjänsten blev, trots det oundvikliga vemodet, en verklig högtid som fyllde kyrkan med lovsång och tacksamhet. Vad kyrkklockan beträffar får den nu en välbehövlig översyn i väntan på transport till vår systerkyrka i Kongo Brazzaville.

I gudstjänsten medverkade Siw Leijon och Marie Stroh med sång och musik, och liturg var vår regionala kyrkoledare Charlotte Thaarup. Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare Olle Alkholm predikade inspirerat och hoppingivande från den 103:e psaltarpsalmen om ”Guds nåd och trofasthet” som också i fortsättningen ska nå ut till människor genom vår vilja att tjäna och vittna om honom. Efter nattvardsfirande följde gemensam tackbön. Psalmsångens ord fick den här kvällen en särskild tyngd och mening: Gud från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar….. Ge oss din blick för dolda möjligheter. Ge fantasi att finna nya medel. Bibel och ljus, kors och nattvardskärl bars ut vid avsakraliseringen. Huset vi lämnat var inte längre kyrka. Men tackbönen dröjer kvar: Tack Gud för vad Örestrand har gett åt människor i olika åldrar i skilda tider!

Anders Johansson