Språkcafé

Välkommen till Rosengårdskyrkan på fredagar 12.30 för att äta och fika tillsammans samt träna på att prata svenska.

Det finns alltid behov av volontärer!
Som volontär är du ett bollplank och en samtalspartner. Du förklarar och berättar om Sverige och svenska ord och begrepp.
Det finns också behov av cyklar. Har du en cykel att skänka finns det tacksamma och glada mottagare!
Kontakta gärna Ingegerd Ågårdh, 070 753 69 68