Sång och Musik

ROTEBROKYRKANS BARNKÖR MIDITON

Kör för tjejer och killar mellan 6 och 16 år,

vi övar tisdagar 17:00 – 17:45 i kyrksalen, Rotebrokyrkan. Välkommen!

Körledare: Anita Kullen och Rakel Hjerpe

Info och kontakt: körledare Anita Kullen kullen@kth.se

Inga kommentarer
Lämna en kommentar