Publicerat 

Rumänien

Rumänien

I den allra fattigaste delen av Bukarest ligger en skola med ca 200 elever. Den drivs av Ruth projektet och riktar sig till de allra fattigaste och mest utsatta barnen i samhället. Denna skola drivs helt utan bidrag från den Rumänska staten men gör ett fantastiskt arbete genom att ge utbildning åt barn som aldrig hade kunnat gå i skola utan detta projekt. Ruth projektet har ett helhetsgrepp och man jobbar med utbildning, sjukvård samt föräldrautbildning samtidigt. 

Equmeniakyrkan har under några år stått för kostnaden för \”förskolan\”. Då många av de romska barnen inte har de grundläggande kunskaperna som krävs för att börja i skolan vid 7 års ålder, så får de här chansen att få gå i förskola.

Under denna förskola lär man sig att sitta på en stol och lyssna. Man lär sig använda en penna och ett papper. Dessutom lär man sig sådana grundläggande kunskaper som namn på färger etc. många av de romska barnen får genom denna förskola möjligheten att klara av skolgången när man blir 7 år.

 

Dessutom har Equmeniakyrkan stöttat Ruth projektets ledar/pastorsutbildning. Denna utbildning heter \”Gipsy Smith School\” och är en utbildning för de romska pastorerna och ledarna i landet. Lärare från Sverige har undervisat på skolan och utbildningen är viktigt då de romska pastorerna och ledarna har stort inflytande över många människor och kan vara nyckelpersoner i att göra situationen bättre för det romska folket. 

Equmeniakyrkan samarbetar med Baptistsamfundet som bedriver arbete med utsatta romer. 

Projekt Rut i huvudstaden Bukarest. Det handlar om en skola för romska barn, hälsoarbete med en liten klinik, rådgivning och vuxenutbildning för att hjälpa människorna att kunna försörja sig. Till exempel lär sig kvinnor att sy och sälja sina arbeten.
English ruth-2014 (PDF 2 MB)

Flag_Rumania

Namn: Rumania
Statsskick: Republik
Huvudstad: Bukarest
Yta: 238 391 km2
Befolkning: 19 942 642 (2014)
Valuta: Rumänska lei
Officiella språk: Rumänska
Andra språk: Ungerska, romska
Folkgrupper: Rumäner (89%), ungrare (6,5%), romer (3,3%)
BNI per capita: 2011 USD (källa UNDP) 17 432
Human Development Index: (UNDP) 0,785 ranking 54 (2013)
Religion: Kristna 96% (Operation World), de flesta ortodoxa

Projekt

Rumänien, Bulgarien

Socialt arbete Rumänien/Bulgarien

№: 47700
Hälsa/sjukvård
Socialt arbete
Humanitärt
Utbildning
Barn och ungdom
Eurasien