Publicerat 

Rysslands missionshistoria

Kristendomen kom till det slaviska området efter 860, då kyrkan i Konstantinopel sände bröderna Kyrillos och Methodios som missionärer till området. De lyckades bl.a. vinna fursten Vladimir i Kiev. De utarbetade också ett alfabet, som utgör grunden för dagens kyrilliska skrift. Med tiden kom den rysk-ortodoxa kyrkan att dominera i Ryssland.

Efter reformationen slog protestantiska kyrkor rot i landet, redan under 15-1600-talet, tack vara invandrare från väst som etablerade sig i Ryssland. Framför allt lutheraner blev en ganska stor grupp innan 1917. De första baptistiska församlingar kom under 1800-talets andra hälft. Svenska Missionsförbundet skickade redan 1880 två missionärer (Högberg och Höijer) till St Petersburg. Två år senare reste Wilhelm Sarwe till till ett område i södra Uralbergen, nuvarande Bashkortostan, där det fanns en del svenskar. Men han kom också att arbeta bland bashkirerna. Sedan flyttade han sin verksamhet till Kaukasusområdet. Förutom svenskar fanns lokala missionärer med i bilden.

Två andra missionärer (A.E. Karlsson och F. Hammarstedt) verkade från 1883 i området runt Arkangelsk, där man inriktade sig både på sjömän och ryssar, men även försökte etablera ett arbete bland de nomadiska nentserna. Myndigheterna satt stopp för deras arbete redan 1886.

Revolutionen
I samband med första världskriget och den ryska revolutionen tvingades SMF:s missionärer lämna Ryssland. kontakterna upphörde såväl med nuvarande Ryssland som med verksamheten i Kaukasus, som hade sitt centrum i nuvarande Georgien. De två samfund som hade grundats (i Kaukasus och i Ingermanland) upphörde. Under Sovjettiden utsattes alla kristna för svåra förföljelser. Mission var inte möjligt.

Nya kontakter
Efter 1990 blev det åter igen möjligt att besöka landet. Bland dem som besökte landet kan särskilt Jan Eriksson nämnas. Han etablerade många kontakter, bl.a. med ledningen i Russian Church of Christians of Evangelical Faith (”Pingstunionen”). Flera församlingar skaffade sig också vänförsamlingar i landet, både inom RCCEF och inom den ryska baptiströrelsen. kontakter som ligger till grund för vårt nuvarande samarbete i Ryssland.