Säbykyrkans Sociala och Diakonala projekt.

Säbykyrkan har startat upp ett socialt och diakonalt projekt under hösten. Tanken är att skapa mötesplatser kring aktuella livs- och samhällsfrågor i ett vidare perspektiv. Projektet som också kallas för en Återplanteringssatsning inleddes med en förbönsgudstjänst i september. Där medverkade projektledare Frank Åkerman med predikan.

Den inleddes med att keramiker Carin Nordling både misslyckades och lyckades dreja en kruka för att på så sätt exemplifiera att alla har möjligheten att kunna börja om även efter ett misslyckande.

 

 

Tisdagen den 8 november hölls en samling i kyrkan under rubriken Ögonblick.

Vid den medverkade författaren Veronica Lindarve i ett finstämt och öppet samtal tillsammans med Frank Åkerman.