Säbykyrkan – en mötesplats för dialog och kultur


”Men om vi möts,
då ska du få min ensamhet,
och allt det där som ingen vet.
Då får du hela mig,
och mitt leende.”
Tomas Andersson Wij

Livsnära samtal och kultur i Säbykyrkan, Åkersberga. Våren 2020
Den ofrivilliga ensamheten är ett lidande för många. Men det finns ett stigma kring ensamhet och många isolerar sig därför och deltar inte i några sammanhang utanför sitt hem. Att bryta isolering och ensamhet bidrar till högre livskvalitet och i mötet med andra ges många möjligheter som man kanske inte just nu kan se eller uppleva. De samtalsgrupper som erbjuds har lite olika inriktning både vad det gäller ålder och innehåll.

”Livet – värt att dela”
Ett tillfälle att dela livsberättelser. Gruppen består av 6 – 8 personer från 62 år och uppåt som vid 10 tillfällen. Planerad start tisdagen 14 januari kl. 14.00 – 16.00. Ingen kostnad för att delta. Fika serveras för 30 kr. För mer information och anmälan: Frank Åkerman 070-415 12 03 eller frank.akerman@hotmail.com

Alla behöver sammanhang, mening och hopp.

Behovet att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till är djupt mänskligt och blir viktigare
ju äldre vi blir. Vi vill förstå, försonas med och kanske uttrycka vår tacksamhet över det
som varit och ta vara på livet. Är du ålderspensionär och vill du vara med i en samtalsgrupp där vi delar minnen och pratar om våra liv? Gruppen erbjuder ett tryggt sammanhang att dela minnen, tankar och känslor med fokus på livsfrågor.
Varje träff har ett tema som vi pratar och diskuterar utifrån. Vi inleder varje samling med en stunds avslappning.
Hur var det när du var liten och växte upp? Vad vill du berätta om din ungdomstid och ditt vuxenliv? Glädje och sorg. Besvikelser och stunder av lycka. Hopplöshet och hopp. Sammanhang och mening. Vad kan du göra här och nu för att ha ett så bra liv som möjligt?
Syftet med gruppen är att ge samvaro, ökad livslust och självmedkänsla. Förhoppningen är att grupperna ska leda till nya kontakter som fortsätter att träffas.
Samtalsgrupperna som består av 6 – 8 deltagare som träffas ca två timmar, en gång i veckan och leds av en utbildad gruppledare. Allt är kostnadsfritt.
Vi möts i Säbykyrkan, Norrövägen 8 i Åkersberga på tisdagar kl. 14.00 – 16.00
Första gruppen startar 14 januari 2020. Allt är kostnadsfritt.
Anmälan sker genom att ringa projektledaren Frank Åkerman 070-415 12 03
OBS: Bilskjuts ordnas vid behov från Åkersberga cent

 

”Anonyma ensamma”
Vill du bryta din ensamhet? Välkommen till en gemenskap där deltagarna delar sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem – ensamhet.
Varmt välkommen till träffarna i Säbykyrkan varannan tisdagskväll kl. 19.00 – 21.00. Det krävs ingen anmälan. Fika 30 kronor. Planerad start 24 september.