Söndagen den 22 november

Kristus konungens dag

Jesus sade: ”Med himmelriket är det också som när man
lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det.
När det är fullt drar man upp det på stranden
och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar
och kastar bort de dåliga.
Så skall det bli vid världen slut.
Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga
och kasta dem i den brinnande ugnen.
Där skall man gråta och skära tänder.”
Matt. 13: 47 – 50

Domedagen är nära…

”Domedagen – En hotfull framtid” heter en programserie som just pågår i Sveriges Television. I den inledande programtexten beskrivs serien på följande sätt: ”Pandemier, krig och accelererande klimatförändringar hotar mänskligheten. Det är lätt att bli nedslagen av alla dåliga nyheter och känna vånda inför framtiden. Anna Lindman möter framtidsforskare, klimataktivister, preppers, teologer och troende för att tala om farhågor, förhoppningar och fakta inför en hotfull framtid.” (Hela serien finns att se på SVT Play)

Samtidigt så infaller Domsöndagen i det protestantiska kyrkoåret med bibel-texter som talar om en domsprocess, där människor skiljs åt och kastas i en brinnande ugnen eller välkomnas till ett evigt paradis.

Budskapet som framtidsforskare och vetenskapsmän förmedlar idag om en kommande undergång tycks sammanfalla med den kristna kyrkans budskap om en slutlig domedag! En domedag som inte längre är avlägsen utan tycks komma allt närmare och närmare.

Att känna vånda inför framtiden, att förlora livsglädje och livsinnehåll är känslor som just nu sprider sig och på detta upplever vi en världsvid pandemi som lett till att mer än en million människor avlidit. Att då lyssna på kyrkornas budskap om en domedag känns som ett stort hån och orden av tröst och hjälp vi var och en hade hoppats få höra och ge tröst gav oss istället oss ännu större smärta, rädsla och hopplöshet. Vart vänder vi oss, var kan vi finna hjälpa och tröst?

Katolska kyrkan har ett annan rubrik och tema för söndagens bibeltexter;

Kristus konungens dag!

Det betyder inte att bibeltexter om en domedag eller den yttersta tiden inte läses eller lyfts bort. De texterna finns givetvis, men temat ”Kristus konungen dag” ger ett ett helt annat perspektiv och innehåll och framförallt ett helt annat hopp inför den slutliga undergången. Läs profetens Hesekiel ord som talar om omsorg, tröst och hopp inför Kristus konungens dag!

Så säger Herren Gud: Jag ska själv ta hand om mina får och vårda dem.
Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig,
de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem
från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde.
Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud.
Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna,
jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka
och se till de starka och välmående.
Jag skall valla dem på det rätta sättet!
Hesekiel 34: 11-12, 15-17

Kristus konungen ger oss hopp den dagen!