Kommande

Mars – Den blida vår är inne…

6 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard

Ante Lindström

10 Torsdag 10.00 Gubb- och Gumträff

12 Lördag 15.00 Jazzkonsert

Jazzoktetten RG3, Servering, Inträde

20 Söndag 11.00 Gudstjänst Åbybergsk. Vallentuna

26 Lördag 15.00 Församlingens årsmöte

27 Söndag 11.00 Gudstjänst med årshögtid, nattvard

Ante Lindström, Bengt Svensson

April – Som fåglars kör i lund och mark…

3 Söndag 18.00 Vårkonsert – Agriakören

7 Torsdag 10.00 Gubb- och Gumträff

9 Lördag 15.00 Jazzkonsert

Soft Jazz Quartet, Servering, Inträde

15 Långfredag 11.00 Nattvardsandakt

17 Påskdagen 11.00 Påskgudstjänst

Ante Lindström

24 Söndag 11.00 Gudstjänst Åbybergsk. Vallentuna

Maj – Snart alla ängar står i skrud…

8 Söndag 11.00 Gudstjänst

Ante Lindström

12 Torsdag 10.00 Gubb- och Gumträff

14 Lördag 15.00 Jazzkonsert

Soft Jazz Quarttet, Servering, Inträde

15 Söndag 11.00 Gudstjänst Åbybergsk. Vallentuna

22 Söndag 15.00 Konsert Togetherkören

”Här är gudagott att vara” Servering

Juni – En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal…

5 Pingstdagen – Söndag 11.00 Pingstgudstjänst

Ante Lindström

19 Söndag 11.00 Sommargudstjänst

Ante Lindström

Ändringar i programmet kan inträffa,

Se predikoturerna i veckotidningen Kanalen!

Sommarupphåll 20 juni – 21 augusti