Vi ber för Ukraina

Vi ber om beskydd över barn och unga;
Över de oroliga och de sörjande,
över dem som måste stanna hemma och dem som måste fly.
Vi ber för de medmänniskor som nu är soldater i fält;
För de rädda, de målmedvetna, de sårade, de sörjande
Och för deras anhöriga.
Vi ber för politiska ledare;
Vi ber om insikt och omvändelse för dem som beordrar krig
Och om uthållighet och mod för dem som sliter för att hitta fredliga lösningar.
Vi ber för naturen;
För jorden som riskerar rivas upp, träden som hotas av fällning, vattendragen som kan bli nedsmutsade.
Vi ber för kyrkorna i Ukraina.
Och vi ber för oss själva;
Du som kallat oss att dela ditt bröd och din fred
Visa oss hur vi kan bidra till fred och frid
Och vilken omsorg vi nu behöver visa medmänniskor i nöd
Nära och långt bort.
Herre förbarma dig.

““Once again the peace of all is threatened by partisan interests,” he stressed. Pope Francis appealed to those “with political responsibility to examine their consciences seriously before God, who is the God of peace and not of war, who is the Father of all, not just of some, who wants us to be brothers and not enemies.”” Pope Franciskus

Bed om Fred och Försoning

Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan
över vad som händer i vår värld,
du som kom till oss vapenlös
men starkare än all världen makt.

Visa oss och världens makthavare
på vägar att verka för fred och försoning
utan våld och vapen.
Låt din kyrka få vara ett tidens tecken
och använd oss – om du så vill benåda oss.

Herre, var hos dem som drabbas av terror
och våldshandlingar,
var hos barnen
och förtvivlade mödrar.
Var hos militärbefäl och pojksoldater
som inte vet av annat än att lyda.

Herre, kom med vishet till dem
som har att fatta avgörande beslut
som rör hela skapelsens framtid.

Herre, ge oss fred.
Herre förbarma dig!

Caroline Krook