Bönen Fader Vår Matteus 6: 9 – 13

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.
Ge oss vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder, likasom vi har förlåtit dem, som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Bibelkommissionens översättning 1981

Fader vår, du i himmelen, vigt vare namnet ditt. Komme kungariket ditt.
Varde viljan din, så i himlen som på jorden.
Vårt beständiga brödlev giv oss denna dag.
Och efterskänk oss vad vi skyldiga är, som och vi efterskänker våra skuldenärer.
Och bringa oss inte i frestelse utan lös oss från det onda.
Ty din är konungagården och makten och solglansmajestätet i evinnerlighet.
Goternas bibel översatt av biskop Wulfila (350 – 380) Den text som Silverbibeln i Uppsala innehåller.

Vår Fader, som är i himlarna . Blive ditt namn helgat. Komme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen så och på jorden. Ge oss idag vårt behövliga bröd.
Och förlåt oss våra skulder såsom och vi hava förlåtit dem som är oss skyldiga.
Och för oss icke in i frestelse, utan fräls oss från det onda.
Helge Åkessons bibelöversättning 1911

Vår Far i himlen, vi ärar ditt heliga namn. Vi ber att ditt rike snart ska komma.
Låt din vilja ske här på jorden, såsom den sker i himlen.
Ge oss vår mat idag som du brukar,
och förlåt oss våra synder, liksom vi förlåter dem som syndar mot oss.
Led oss inte in i frestelser utan befria oss från den Onde.
Levande bibel 1977

Vår Far i himlen, visa vem du är. Gör allting bra; låt det bli på bästa sätt-
Här nere precis som där uppe. Låt oss leva och få det vi behöver.
Låt oss leva ihop med dig och varandra – förlåtna och förlåtande.
Skydda oss från oss själva och från Djävulen.
Du bestämmer! Du gör vad du vill! Du strålar av skönhet! Ja, ja så är det.
Bibelparafrasen The Message 2001 (Eugene Petersson, Canada)

Our Father in heaven, Hallowed be Your name! Your Kingdom come.
Your will be done On earth as it is in heaven. Give us today our daily bread.
And forgive us our debts, As we forgive our debtors.
And do not lead us into temptation! But deliver us from evil one.
For Yours is the Kingdom and the power and the glory forever! Amen
New King James Version 1982