Söndagen den 12 november

Trefaldighetstiden

Jesus sade: ¨Så skall ni be:
”Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.
Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ty om ni förlåter människor deras överträdelse
Skall er himmelske fader också förlåta er.
Men om ni inte förlåter människorna
skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.¨
Översättningen Bibel 2000 Matt. 6: 9 – 13

Jesus sade:
”Eftersom ni har en sådan Gud som älskar er kan ni be mycket enkelt. Så här:
Vår Far i himmelen, visa vem du är.
Gör allting bra; låt det bli på bästa sätt – här nere precis som där uppe.
Låt oss leva och få det vi behöver.
Låt oss leva ihop med dig och med varandra – förlåtna och förlåtande.
Skydda oss från oss själva och från Djävulen.
Du bestämmer! Du gör vad du vill!
Du strålar av skönhet! Ja, ja så är det.
Vad Gud gör och vad ni gör hänger ihop. Ni kan till exempel inte
få förlåtelse av Gud, om ni inte förlåter era medmänniskor.
Om ni vägrar att göra det får ni inte heller tillgång till Guds förlåtelse.”
Översättning från bibelöversättningen The Message

”Att kvickt läsa opp Fader Vår”

Citatet ovan är hämtat från Evert Taubes dikt/låt Eldarevalsen,
Jag tror faktiskt det är första gången jag inleder en predikan med att citera honom. Fast å andra sidan borde jag har gjort långt tidigare, för Evert Taube har i ett antal dikter och sånger lyft in både Vår Herre och livsfrågorna.
I Eldarevalsen diktar Evert så här: ”Men det värsta var nog när vi hade gjort rent I ångpannorna nere i Berrdeaux För jag somna i kitteln och märkte försent Att mansluckorna skruvades på. Ja, jag vakna när vattnet blev påsläppt ”you see” Och kamraterna elda´ inunder Det var kolmörkt i kitteln och vattnet det steg Så jag flydde ju högst upp inunder Men där var det stopp där var manluckan på Och jag tänkte ”Nu är det nog klokt Charlie Barr att du kvickt läser opp Fader Vår För här, eldare här blir du kokt” Som jag läste min bön fick jag höra ett ljud Det var någon där oppe som knacka Och så öppna´ nå´n luckan och skrek ”Herre Gud här är Charlie ju kvar med min hacka.” Det var donkey man själv han var skotte you know Och se hackan jag hade var hans. Det var den som han sökte men medge ändå Att det samtidigt gav mig en chans.
När jag nu är inne på Evert Taube så kan jag inte låta bli att citera några rader från ”Så länge skutan kan gå: ”och vem har sagt att just du kom till världen, för att få solsken och lycka på färden?…Ja, vem har sagt att just du ska ha hörsel och syn? Höra böljorna brus och kunna sjunga? Och vem har sagt att just du ska ha bästa menyn? Och som fågeln på vågorna gunga?…Det är rasande tur att du lever min vän!
Ja, det var två citat från evangelium enligt Evert Taube, det finns fler men över till dagens bibeltext och om bönen Fader Vår. Men först ännu en tanke fundering återigen till en textrad i Eldarevalsen: ”Kvickt läsa opp Fader Vår” Evert skrev den 1935 och från sin barndomsmiljö var det säkert rätt naturligt att både referera och hämta kraft och inspiration från bibeltexten. Vi kan konstatera att så är det inte fallet i dagen samhälle. Idag finns ju inte den naturliga kopplingen och referensen till bibelläsningen och bibelordet.
Jag läste just Matteusevangeliet version av vad vi kallar Bergspredikan. Den finns ju också nedskriven i Lukasevangeliet i en något kortare variant. Kanske är bönen Fader Vår, eller som bibel 2000 benämner bönen Vår Fader, en av den mest kända bönen från bibeln och Nya Testamentet. Historiskt sett beror det säkert på att vi i den äldre generationen, ”tvingades” mer eller mindre, att lära oss den utantill och alltid ingick i den då obligatoriska skolmorgonbönen. På så sätt kom den att leva vidare i den allmänna medvetenheten, åtminstone som begreppet ”Fader Vår”. Jag tog och testade hur många olika varianter/översättningar jag kunde snabbt ta fram på nätet och fick utan problem fram sex varianter på svenska; 1917 års översättning, Bibelkomissionens år 2000, Silverbibelsns från 300-talet, Helge Åkessons från 1911, Levande bibels från 1977, The Message från 2001. (Vill du jämföra de olika texterna närmare har jag gjort en sammanställning.)
Men tillbaka till den instängde Evert Taube i ångpannans mörker där han hotas av att bli kokt! Vad gör han då? En nästan vansinnig reaktion! Han knäpper sina händer och börjar be Fader Vår! Visst är det en mycket märklig reaktion och handling. Helt ologiskt kanske för de flesta av oss. Men han gör det! Förmodligen medveten om att ingen skulle höra hans knackningar eller rop. Han befinner sig längst ner i båtens skrov. Motorljud och påfyllnaden och uppvärmningen av vattnet i ångpannan överröstar alla kontaktförsök. Det finns bara ett alternativ, Evert Taube knäpper sina händer och börjar be! Det kanske är att övertolka texten i Eldarevalsen att säga att bönen räddade honom från att bli kokt. Men för mig talar och öppnar Everts Taubes text och berättelse om en ”väg” vi kan välja och ta när allt ser ut att rasa samman. När ingen utväg verkar finnas eller syns! Då finns alltid en väg, en möjlighet! Att knäppa händerna och BE vårt Fader Vår! Orden, texten, innehållet är redan formulerat av Jesus själv! Om vi snubblar på orden, vi inte kommer ihåg hela texten så öppnar ändå vår bön vägen, kontakten och mötet med vår Fader i himlen, som Jesus benämner Gud i Bergspredikan, och som Han i texten
uppmanarr oss att be till: Be till din Fader som är i det fördolda…rabbla inte tomma ord…
Er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det! SÅ SKALL NI BE: