Återplanteringsprojektet

Återplanteringsprojektet – en mötesplats för diakoni, dialog och kultur
Säbykyrkan erbjuder under hösten flera möjligheter till dialog och kultur. Utöver körer och konserter i Säbykyrkans kultur och fritidsförenings regi kommer det att erbjudas föreläsningar, samtalsgrupper, möten med intressanta Åkersbergaprofiler och konstutställningar.

Frank Åkerman, Projektledare
Frank Åkerman har anställts som projektledare och projektansvarig för Återplanteringsprojektet. Tjänsten är på deltid och är på ett år, med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Frank har tidigare bland annat varit direktor för Sociala missionen och därefter för Hela människan.
Säbykyrkans församling gläds över att Frank vill gå in i den här uppgiften och välkomnar honom varmt.
Återplanteringsprojektet har gjorts möjligt genom ekonomiskt bidrag från Equmeniakyrkan centralt och bakom satsningen står också Region Stockholm av Equmeniakyrkan och Åbybergskyrkans församling i Vallentuna. 

Ensamhet
Den ofrivilliga ensamheten är ett lidande för många. Det finns ett stigma kring ensamheten och många isolerar sig därför och deltar inte i några sammanhang utanför sitt hem. Att bryta isoleringen och ensamheten bidrar till högre livskvalitet och i mötet med andra ges många möjligheter som man kanske inte just nu kan se eller uppleva.

Snygg, snyggare, utbränd
En enmansföreställning med Oskar Sternulf om psykisk ohälsa och sociala medier.
23 september kl.19.00. Mer information kommer på Säbykyrkans hemsida.

Livet – värt att dela
I den här samlingen ges tillfälle att dela livsberättelser. Gruppen består av 6-8 personer från 62 år och uppåt som möts vid samma tid och plats under två timmar vid tio tillfällen. Planerad start tisdagen den 24 september mellan kl. 14.00-16.00 Ingen kostnad att delta men fika serveras för 30 kr.
Anmälan till Frank Åkerman 070 4151203 frank.akerman@hotmail.com

Anonyma ensamma
Vill du bryta din ensamhet? Välkommen till en gemenskap där deltagarna delar sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem – ensamhet.
Träffarna äger rum var annan tisdagskväll kl.19.00-21.00. Ingen anmälan behövs Fika serveras för 30 kr. Start 24 september.

Ögonblick
En kväll i månaden planeras det bli en samtalskväll med rubriken ”Ögonblick”. Vi bjuder in en gäst från Åkersberga och samtalar om viktiga ögonblick i gästens liv. Tillfällen och beslut som påverkat val och inriktning för framtiden.
Kaffe/te och smörgås serveras.
Mer information kommer på Säbykyrkans hemsida och i tidningen Kanalen.