Församlingen

Säbykyrkans församling
vill vara en öppen kyrka för var och en som vill söka svar på livsfrågorna, dela kristen tro och
gemenskap eller bara finna en plats för stillhet och bön.