Församlingens verksamhet

Säbykyrkans församling
vill vara en öppen kyrka för var och en som vill söka svar på livsfrågorna, dela kristen tro och
gemenskap eller bara finna en plats för stillhet och bön.

Församlingen erbjuder också möjlighet till enskilda samtal, som sker med pastor under
tystnadsplikt, samt förrättningar såsom

  • dop
  • vigsel
  • begravning

Kontakta församlingens pastor och föreståndare Ante Lindström eller ordförande Bengt Svensson som också svarar på frågor och kan ge mer information. Telefonnummer finner du under fliken Kontakter.

Varmt välkommen till Säbykyrkan!

Säbykyrkans församlings verksamhet har fyra inriktningar:

En stadsdelskyrka för Åkerstorp-Säby och Norrö.

En mötesplats för andakt och samtal.

Vara en öppen mötesplats för var och en som vill söka kristen gemenskap genom gudstjänster,andakter och samtal kring livsfrågorna.

Erbjuda en musikalisk och kulturell mångfald.

Säbykyrkan erbjuder en konsertlokal med fantastisk akustik både för kyrkliga och profana
konserter. Församlingen erbjuder i regel en konsert i månaden. Se vidare i Kalendariet.
Kyrkan används också av körer och enskilda som övningslokal.

Ta ett aktivt ansvar i samhällsfrågor.

Säbykyrkan vill också ta ett samhällsansvar i kommun och bygd. Det sker genom
medlemmars enskilda engagemang, aktivt våga ta del i samhällsfrågor och samhällsdebatt
samt stödja ett öppet och positivt samhällsklimat som bygger på varje människas lika värde.