Sala Missionsförsamling /Equmenia Sala Missionskyrka söker två pastorer/diakoner på en gemensam tjänstgöringsgrad av 150%.

Vi önskar att ni ska stötta vår gemenskap så att människor med olika utgångspunkter och förutsättningar kan få möta Jesus, lära känna Honom och formas till att bli Jesu lärjungar och efterföljare.

Följande områden ser vi som önskvärda att någon av de anställda omfattar.

  • Församlingsföreståndarskap
  • Att ge stöd till våra ledare med såväl administration och planering som andlig vägledning och deltagande i olika ungdomsgrupper.
  • Har du en musikalisk gåva och vill jobba med musik så som körgrupper eller likande så uppskattas det.
  • Att finnas med och ta till vara på möjligheterna vid vårt sommarhem/ STF- vandrarhem.

Dina / Era personliga gåvor och kallelse är naturligt avgörande för utformandet av innehållet i tjänsterna.

Sala

Sala är en trivsam småstad med vackra omgivningar, variation av arbetstillfällen både inom den offentliga och privata sektorn samt goda rekreationsområden/möjligheter. Vi har närhet och  bra kommunikationer till Västerås, Uppsala och Stockholm samt närhet till centrum från de flesta bostadsområden. Kommunen har drygt 21000 invånare.

Församling och Equmenia

Sala Missionsförsamling har ca 140 medlemmar samt en Equmeniaförening på ca 50  medlemmar.  Equmenias grupper är idag scout, tonårs/brädspelskvällar, konvent (eqon), figurspel, skidläger, betagrupp samt söndagshäng.  Vi har sommarhemmet  Sofielund som är öppet under sommarmånaderna för servering, gudstjänster, möten med människor och fritidsaktiviteter. Där har vi också ett vandrarhem som  är öppet hela året. Vi samarbetar med Hela människan och fängelsekyrkan i Sala. Vi har även ett gott ekumeniskt samarbete med övriga församlingar i Sala kommun. Vi har också ett begynnande arbete med nyanlända. Sedan hösten 2018 är vår kyrkolokal även Sala kommuns konsertsal med möjlighet till övningar under veckorna. Vi tror att detta kan leda till fler möten med människor och låga trösklar.

Församlingen har ett varierat gudstjänstliv och upplever oss vara en församling öppen för nya tankar och idéer.

Vi är inne i en process av församlingsutveckling och har en församlingshandledare knuten till oss.

Ansökan skickas till nedanstående med dina/era önskemål av tjänstgöringsgrad.

Är du intresserad kontakta ordförande Jan Lennartson, 070-7275353. janne.lennartson@gmail.com  Ansökningar behandlas löpande.