Samhälle

Idag ber för våra medarbetare som finns i tjänst, på sjukhus, skolor och universitet, på fängelser och häkten, för dem i samverkan med polisen och på andra arbetsplatser. Tack för var och en. Kom med mod och glädje i uppdraget. Låt dem få vara dina budbärare och få tala kärlekens, hoppets, försoningens och fridens språk in i människor liv. Amen.