Samhälle och diakoni samt Belarus | v. 41

Gode Gud, vi tackar och ber för våra församlingars diakoner och för alla kyrkans ordinerade diakoner, oavsett var deras uppgift är idag. Vi ber om kraft, mod och envishet att stå upp för  utsatta och förtryckta både inom och utanför församlingen. I närsamhället, i Sverige och i världen.  

Jesus Kristus vi ber för Belarus och de kvinnor, barn och män som lever där. Vi ber att kyrkan ska få vara ett ljus för människor i svåra situationer. Tack för uthållighet och omsorg om de mest utsatta. Vi ber om välsignelse, kraft och glädje i arbetet för barmhärtighetssystrar och i nya församlingsplanteringar.  

Heliga Ande, tack för livet och den skapelseväv vi är en del av. Vi ber om mognad och visdom när människor söker vägar till hållbart liv på jorden. Vi ber om mod och villighet att gå din väg. Hjälp oss alla att stå på de utsattas och förtrycktas sida. 

I Jesu namn, Amen.

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag morgon. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.