Samtal i församlingarna om HBTQ-relaterade frågor

Möte

Under årets kyrkokonferensen i september beslöts det att verka för en självklar inkludering av HBTQ-personer i Equmeniakyrkan genom att initiera fördjupande samtal i församlingarna och kyrkan. Sedan tidigare pågår ett arbete på kyrkoledningens uppdrag för att ta fram ett material och stöd till församlingarna för att samtala om HBTQ-relaterade frågor.

Arbetet ligger väl i linje med konferensens beslut och kommer relatera till det.

Målet för arbetet är

  • Att arbeta för att Equmeniakyrkans församlingar är ickediskriminerande miljöer för HBTQ personer 
  • Att stärka enheten och samtidigt skapa respekt för att vi har olika hållningar i HBTQ frågor 
  • Att ge mod och redskap att samtala om frågor som relaterar till HBTQ 

Under våren 2022 kommer material finnas tillgängligt för församlingarna på Equmeniakyrkans hemsida. Exempel på kommande material:  tips på hur församlingarna kan starta och genomföra samtalsprocesser, delade erfarenheter från församlingar som genomgått processer kring HBTQ-frågor, delade erfarenheter av HBTQ personer, fakta kring diskrimineringsgrunder, teologiska reflexioner.

Styrgrupp

Lasse Svensson - kyrkoledare
Lasse Svensson
Jenny Dobers, regional kyrkoledare Region Stockholm
Jenny Dobers
Johan Einarsson
Johan Einarsson
Petra Falk Nord
Petra Falk
Anna-Karin Caspersson
Anna-Karin Caspersson

I styrgruppen för detta arbete ingår kyrkoledare Lasse Svensson och regionala kyrkoledare Jenny Dobers och Johan Einarsson. Resurspersoner i styrgruppen är resursperson från Equmenia, Petra Falk, Bilda och Anna-Karin Caspersson, EKHO, alla medlemmar också i lokala församlingar tillhörande Equmeniakyrkan.

Ytterligare arbetsgrupper tillsätts av styrgruppen för att ta vara på kompetensen och bredden inom samfundet och närliggande organisationer. Just nu finns två arbetsgrupper vars uppdrag är att ta fram ett samtalsmaterial kring samkönade vigslar och ett material utifrån diskrimineringsgrunderna.

I arbetsgruppen som arbetar med samtalsmaterialet kring samkönade vigslar ingår:

Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare Region Syd
Charlotte Thaarup
David Berjlund
David Berjlund
Peter Lindroos
Peter Lindroos
Per Westblom
  • Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare
  • David Berjlund, journalist och medlem i Andreaskyrkan Stockholm
  • Peter Lindroos, församlingsföreståndare och pastor Equmeniakyrkan Alingsås
  • Per Westblom, församlingsföreståndare och pastor Edsvikskyrkan, Sollentuna

I arbetsgruppen som arbetar med materialet utifrån diskrimineringsgrunderna ingår:

André Jakobsson, regional kyrkoledare Region Nord
André Jacobsson
Fredrik Carlsson
Fredrik Carlsson
Anna-Karin Caspersson
Anna-Karin Caspersson
  • André Jacobsson, regional kyrkoledare 
  • Fredrik Carlsson, projektledare för mångfald och inkludering Equmenia
  • Anna-Karin Caspersson, EKHO