Samtal kring kyrkoårets texter

På gudstjanst.se kan du varje vecka läsa nya samtalsfrågor till söndagens evangelietext. Du hitar dem genom att gå in på gudstjanst.se och sedan välja Planera-> Kommande söndag-> Resurser Andakt efter kyrkoår.

Så här är frågorna tänkta att användas:
– För att uppmuntra dig till att läsa bibeln. Läs bibeltexten för dig själv och fundera på frågorna. Gör det till din egen personliga andakt.
– För att få samtala med andra om frågor som rör bibeln och ditt eget liv. Läs bibeltexten tillsammans i bönegruppen, hemgruppen, husgruppen, Equmeniagruppen, kvinnogruppen, städgruppen osv. På Studieförbundet Bildas hemsida kan du lära dig mer om att föra samtal i liten grupp. Läs här: https://www.bilda.nu/material-och-metoder/samtalsmodell-for-studiecirkel
– För att fira gudstjänst. I församlingen kan man ringa in bibelläsning och samtal utifrån frågorna, med bön, sång och förbön och på så sätt fira en enkel gudstjänst. Passar särskilt bra när man inte har någon anställd pastor eller diakon som planerar gudstjänsten.

Vår förhoppning är att detta material ska kunna bidra till ökat bibelläsande och livsnära samtal i vår kyrka. Här kan du läsa mer om verktyg för livsnära samtal:
https://site-media.bilda-cdn.nu/app/uploads/2018/10/11165453/livsnacc88ra_samtal_verktyg_dec_08.pdf

Idén om samtalsfrågor kommer från Equmeniakyrkan/Equmenias Samråd Bildning i samarbete med Studieförbundet Bilda. Frågorna har formulerats av Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare Region Syd och Sara Löfstedt, regional församlingsutvecklare Region Mitt . Hör gärna av er till oss med ev feedback.