Publicerat 

Samverkan i Sverige

Equmeniakyrkan samarbetar både nationellt, regionalt och med en lokal församling. Det kan handla om studier, arbete med barn och ungdomar, socialt arbete som internationellt bistånd.

equmenia – vårt ungdomsförbund

Diakonia – ett gemensamt biståndsorgan för två svenska kyrkor; Gemensam Framtid och Svenska Alliansmissionen

Kristen & Kvinna – ett förbund för kvinnor inom Gemensam Framtid

Hela Människan – socialt arbete på kristen grund

Sociala Missionen – en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning

Studieförbundet Bilda

Utbildning

Studieförbundet Bilda

Telogiska högskolan Stockholm

Härnösands folkhögskola

Karlskoga folkhögskola

Sjöviks folkhögskola

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Botkyrka folkhögskola