Sändningsgudstjänsten från kyrkokonferensen

Publicerat 

Sändningsgudstjänst i tältet. Tema Uppdraget. Ordination av nya medarbetare och installation av kyrkoledare.
Predikan: Lasse Svensson. Sång: Anna Johansson.

Här har vi klippt ut installationen av kyrkoledare och ordinationen särskilt för er som vill uppleva just detta igen.

Predikan av Lasse Svensson på tema Uppdraget.

Till sist bad de tre kyrkoledarna gemensamt om Guds välsignelse över församlingen.