Publicerat 

Sångarförbundet

Sångarförbundet 

Körsång i Equmeniakyrkan

Sångarförbundet består av alla sånggrupper i Equmeniakyrkan: Babysånggrupper, musiklekgrupper, barnkörer, ungdomskörer, gospelkörer, vuxenkörer, vokalensembler, musikföreningar, damkörer, manskörer och pensionärskörer – allt som allt består sångarförbundet av drygt 15 000 medlemmar.

Sångarförbundet vill stimulera musiklivet inom Equmeniakyrkan genom att erbjuda kurser och inspirationsdagar både för körsångare och körledare. Dessa kurser skall hålla hög kvalitet gällande ledare och innehåll. Kurserna skall ge inspiration och motivation. Många svenska musikledare och musiklärare har på så sätt en gång fått sin grund och erfarenhet genom sångarförbundets verksamhet. Equmeniakyrkans sångarförbund har sina rötter i bildarsamfundens sångarförbund: Svenska Baptisternas Sångarförbund (SBS) är Sveriges äldsta Sångarförbund och grundades 1912. Svenska Missionskyrkans Sångarförbund (SMS) grundades 1927. Sedan 2012 är dessa ett gemensamt Sångarförbund för Equmeniakyrkan. Sångarförbundet har en anställd producent på 40% tjänst som bl. a. arbetar med att genomföra kursverksamheten, administrera och marknadsföra. 2-IMG_5181-FIXAD-(kopia)_720 Att sjunga i kör har alltid varit en viktig del av frikyrkans församlingsliv. I Equmeniakyrkan finns körer av alla sorter och för alla olika åldrar. Många församlingar har musikverksamhet där olika körer eller barnmusik är en viktig del. Körsångarna i Equmeniakyrkan är organiserade i Equmeniakyrkans sångarförbund. (tidigare SMS/SBS, Svenska Missionskyrkans och Svenska Baptisternas Sångarförbund). Sångarförbundet arrangerar körhelger, kurser och ledarutbildningar, ger ut nyhetsbrev samt anordnar en stor musikfest vart femte år med körsångare från hela landet. dsc_5039kon

Körkonsert med Vivaldis Gloria
Musikgudstjänst med Vivaldis Gloria

Läs mer

2019 år stipendiat är utsedd!

Läs mer

Körutskicket hösten 2019

Läs här

Fortbildningsdag för Barnkörledare
Fortbildningsdag för Barnkörledare

Läs mer