Sångarförbundet i gemensam arbetsgrupp kring körsång under pandemin

Observera

Denna text publicerades första gången den 17 augusti, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Fem körförbund har i dagarna bildat en arbetsgrupp för att under pandemin stödja varandra i frågorna kring kör- och musikverksamhet under coronapandemin. Att enade kunna föra dialog med myndigheter har stora fördelar. Sångarförbundet är ett av förbunden som ingår i arbetsgruppen och kommer delta i samråd under hösten.  

Karin Eklundh, direktor för Sverige Körförbund, har synts i media och fört talan gentemot myndigheterna. De gemensamma påtryckningarna har påskyndat processen att få fram de riktlinjer som folkhälsomyndigheten gett kring körers verksamhet under coronapandemin.   

Arbetsgruppen för körförbunden kommer nu mötas för att resonera hur höstens kör- och musikliv kan fortsätta under coronapandemin utifrån rekommendationerna.

I arbetsgruppen ingår Sveriges Kyrkosångarförbund;
Lovisa Kronstrand Alinder Nationell körpedagog,  Equmeniakyrkans Sångarförbundet; Marie Rindborg musikproducent, Sveriges Körförbund; Karin Eklundh Förbundsdirektör, Föreningen Sveriges Körledare; Kerstin Börjesson ordförande och Ung i Kör; Patrik Wirefeldt Förbundsordförande.

Läs mer om riktlinjerna på Folkhälsomyndighetens hemsida