Körsång

Sångarförbundet

Körsång i Equmeniakyrkan

Musikkonferensen inställd

Med anledning av regeringsbeslutet den 11 mars att stoppa samlingar med fler än 500 personer har Equmeniakyrkans och Equmenias ledningar beslutat att ställa in Musikkonferensen i Linköping 13-15 mars.

Sångarförbundet består av alla sånggrupper i Equmeniakyrkan: Babysånggrupper, musiklekgrupper, barnkörer, ungdomskörer, gospelkörer, vuxenkörer, vokalensembler, musikföreningar, damkörer, manskörer och pensionärskörer – allt som allt består sångarförbundet av drygt 15 000 medlemmar.

Sångarförbundet vill stimulera musiklivet inom Equmeniakyrkan genom att erbjuda kurser och inspirationsdagar både för körsångare och körledare. Dessa kurser skall hålla hög kvalitet gällande ledare och innehåll. Kurserna skall ge inspiration och motivation.

Många svenska musikledare och musiklärare har på så sätt en gång fått sin grund och erfarenhet genom sångarförbundets verksamhet. Equmeniakyrkans sångarförbund har sina rötter i bildarsamfundens sångarförbund: Svenska Baptisternas Sångarförbund (SBS) är Sveriges äldsta Sångarförbund och grundades 1912. Svenska Missionskyrkans Sångarförbund (SMS) grundades 1927.

Sedan 2012 är dessa ett gemensamt Sångarförbund för Equmeniakyrkan. Sångarförbundet har en anställd producent på 40% tjänst som bl. a. arbetar med att genomföra kursverksamheten, administrera och marknadsföra.

Aktuellt från Sångarförbundet

Mer från Sångarförbundet