Körsång

Sångarförbundet

Körsång i Equmeniakyrkan

Med anledning av Covid-19

Musikkonferens 2021

Med anledning av Covid 19 behövde Musikkonferensen som var planerad i Linköping 13-15 mars ställas in.

Men nu blickar vi framåt och jobbar för att konferensen blir som planerat men ett år senare: 13-14 mars 2021 på samma plats, Linköpings Missionskyrka.

Musikfest 2022

Med anledning av osäkerheten kring utvecklingen av Covid-19 har projektgruppen och Sångarförbundets styrelse beslutat att flytta fram Musikfest 2021 till 2022!

Boka redan nu in 4-6 januari 2022 i Immanuelskyrkan i Stockholm.

Tip & råd i coronatid från körförbunden

Sångarförbundet består av alla sånggrupper i Equmeniakyrkan: Babysånggrupper, musiklekgrupper, barnkörer, ungdomskörer, gospelkörer, vuxenkörer, vokalensembler, musikföreningar, damkörer, manskörer och pensionärskörer – allt som allt består sångarförbundet av drygt 15 000 medlemmar.

Sångarförbundet vill stimulera musiklivet inom Equmeniakyrkan genom att erbjuda kurser och inspirationsdagar både för körsångare och körledare. Dessa kurser skall hålla hög kvalitet gällande ledare och innehåll. Kurserna skall ge inspiration och motivation.

Många svenska musikledare och musiklärare har på så sätt en gång fått sin grund och erfarenhet genom sångarförbundets verksamhet. Equmeniakyrkans sångarförbund har sina rötter i bildarsamfundens sångarförbund: Svenska Baptisternas Sångarförbund (SBS) är Sveriges äldsta Sångarförbund och grundades 1912. Svenska Missionskyrkans Sångarförbund (SMS) grundades 1927.

Sedan 2012 är dessa ett gemensamt Sångarförbund för Equmeniakyrkan. Sångarförbundet har en anställd producent på 40% tjänst som bl. a. arbetar med att genomföra kursverksamheten, administrera och marknadsföra.

Aktuellt från Sångarförbundet

Mer från Sångarförbundet