Publicerat 

Sångarförbundets stipendium

Sångarförbundets stipendiat 2019 är Kristina Hagwall!

Kristina Hagwall - stipendiat 2019

Bland ett stort antal nomineringar med många värdiga kandidater har Kristina Hagwall utsetts som stipendiat 2019. Kristina är aktiv i Rissnekyrkan, Sundbyberg.  Vid sidan av sitt yrkesliv, arbetar hon troget och hängivet med olika former av sång och musik i församlingen.

Prisutdelning äger rum i anslutning till Musikgudstjänsten 20 oktober i Immanuelkyrkan, Stockholm under körhelgen då Vivaldis Gloria framförs

Sångarförbundet i Equmeniakyrkan delar årligen ut stipendium á 15 000 kr till ”en person eller grupp som bidrar eller har bidragit till att stimulera vokalmusiken inom Equmeniakyrkan”.

Sångarförbundets stipendium delas ut till minne av Filip Bengtsson, Ingemar Braennstroem och Artur Erikson.

Tidigare stipendiater

2018 – Eva Kunda Neidek, sångare, musikskapare och körledare från Malmö