Markusåret i Sannerudskyrkan

Publicerat 

Vårt Markusår som utgår från Markusevangeliet är i full gång och nästan 100 personer har tagit boken ”Markus runt på 90 dagar” och är med i den gemensamma läsningen från 1 januari till Påskdagen. Varje gudstjänst fram till Påsk blir också en Markusgudstjänst med teman och texter från Markusevangeliet. I gudstjänsterna kommer vi också ha något som vi kallar ”Markus i mitt liv”. Vid den stunden är det någon person som berättar och delar med sig av tankar från läsningen av ”Markus runt på 90 dagar”.
Vi kommer ha Markusstudier, Markusmässor och Markusvandring.
Läs mer om detta i vårt Församlingsblad, sidan 10.