Markusmässan 24-25 mars

Publicerat 

Helgen innan Påsk, 24-25 mars 2018, firar vi två Markusmässan tillsammans med Equmeniakyrkan i Fagerås. Sannerudskyrkans kör tillsammans med Neighbourhood Gospel från Fagerås bildar en gemensam Markuskör och sjunger sångerna från Markusmässan.
Vi får också lyssna till texter från Markusevangeliet och dela nattvarden.
Helena Fhager predikar och Adam Harknäs är mötesledare.

Lördag firar vi mässan 18.00 i Sannerudskyrkan, på söndagen i Equmeniakyrkan i Fagerås.