Inspirationsdag!

Publicerat 

Lördag 9 mars är det Inspirationsdag med Carin Dernulf, generalsekreterare för Equmenia.
Frukostföreläsning, ledarutbildning och Gudstjänst.

09.00 – 11.00 FRUKOST FÖR ALLA
Frukost för alla med temat ”att leva så man håller i längden”. Föreläsning av Carin.

14.00 – 16.00 LEDARUTBILDNING
Carin håller i en ledarutbildning riktat mot alla som engagerar sig och jobbar för barn och unga. Temat är ”Att tala med unga om tro”

16.00  GUDSTJÄNST   (OBS FLYTAD FRÅN SÖNDAG KL 10.00)
Predikant: Carin Dernulf
Musik: Kören
Mötesledare: Adam Harknäs

Info om Inspirationsdag med Carin Dernulf