Senaste nytt om församlingens aktiviteter

Gudstjänsterna – Fortsätter som planerat OBS MAX 50 PERSONER I LOKALEN 

Scout – Fortsätter varje vecka som planerat

Kören – Är tills vidare inställd

Tisdagsträffarna – Är tills vidare inställda

Mat i gemenskap – Är tills vidare inställda