Digitala möten

Tre onsdagar 20/5, 27/5 och 3/6 inbjuder vi till digitala möten med temat ”Kyrka i coronatid”. Det blir en gemensam inledning och sedan samtal i smågrupper. Vi startar kl. 18.30 men gå gärna in på mötet kl. 18.15 så att eventuella tekniska frågor kan lösas innan 18.30.

Klicka på följande länk för att ansluta till samlingen: DIGITALA MÖTEN

Välkommen!