Pionjärprojekt -”På rätt spår”Familjen Poelarends har siktet inställt på att flytta till
Sverige och Kil i januari 2021. De arbetar intensivt
med förberedelser och tränar på det svenska språket.
Coronapandemin har satt käppar i hjulet men i okto￾ber planerar familjen att besöka Kil, träffa församling￾en och söka boende.
För att kunna flytta till Sverige och arbeta som miss￾ionärer och pionjärarbetare behöver de många under￾stödjare som bidrar ekonomiskt med månadsgivande eller engångssummor.

Du kan bli en understödjare genom att ge 150kr/månad eller någon annan
summa som du väljer själv. Om du vill stödja familjen Poelarends i deras och
vårt gemensamma arbete att sprida Guds rike, eller har frågor om hur du kan
stödja familjen, så är du välkommen att mejla
adam.harknas@sannerudskyrkan.se eller skicka ett sms till 072-4484412
(Adam Harknäs). Du kan göra det möjligt för oss att ha missionärer i Kil!