Publicerat 

Tisdagsträffen

Kaffe och samvaro för daglediga.
Träffar sker varannan tisdag 11.00 i Sannerudskyrkan.

 

Kontaktpersoner:
Birgitta Larsson 0554-106 36
Kent Tedenrud 0554 – 163 63