Sápmi

Vi tackar för den bibelskola för arktiska urfolk i Ryssland som just har avslutats. För första gången har även samer från Kolahalvön varit med. Vi ber att skolan ska vara till hjälp i deras arbete i församlingen de leder. Detsamma ber vi för alla andra deltagare, som kommer från besläktade urfolk.