Sápmi

Vi ber och tackar för Sápmi! Vi ber särskilt för det bibelöversättningsarbete som pågår på flera av de samiska språken.