Sävaråkyrkan söker pastor/ församlingsföreståndare 100%

Publicerat 

Vill du bli en del i vårt ekumeniska team som arbetar för att göra Jesus känd, trodd och älskad i Sävar?

Vilka är vi?
Sävaråkyrkan är sedan år 2009 en gemensam församling bestående av tidigare Missions- och Pingstförsamlingarna i Sävar. Sävaråkyrkan är ansluten både till Equmeniakyrkan och till Pingst – fria församlingar i samverkan. Just nu har församlingen ca 145 medlemmar och ett stort kontaktnät.

Sävar har en lång tradition av frikyrkligt verksamhet. Sedan 2011 har Sävaråkyrkans och EFS samarbete utvecklats och verksamheten bedrivs nu gemensamt.

Vår vision är att vara en öppen kyrka som präglas av kärlek, omsorg och respekt.

Vem är du?

 • du vill vara en herde med stor omsorg
 • du vill inspirera och utmana församlingens olika arbetsgrupper
 • du vill vara en del av Sävaråkyrkans fortsatta utveckling
 • du har administrativ erfarenhet
 • du är lyhörd och förtroendeskapande
 • du är engagerad och positiv
 • du är ekumeniskt sinnad och öppen för nya människor och verkligheter

Vi vill

 • ge utrymme för en resonerande och tillåtande tro, präglad av den värme och generositet som kännetecknar Jesus.
 • att den kärlek och nåd Jesus visar oss genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse ska prägla allt vi gör.
 • vara en kyrka för hela livet, finnas nära i sorg och glädje, med- och motgång och vara en kyrka för alla åldrar
 • utveckla vårt arbete med barn, ungdomar och unga vuxna.
 • stärka kontakten med de många unga familjer som flyttar till Sävar.
 • fortsätta att utveckla vårt arbete med gudstjänsternas utformning, uttryck och språk.

Vad gör vi?

 • Gudstjänsterna är centrala i vår verksamhet. Dit inbjuds såväl ung som gammal till gemenskap, både runt Guds ord och fikagemenskapen efteråt.
 • Ett stort barn- och ungdomsarbete bedrivs genom barn- och ungdomsorganisationen Salt, tillsammans med EFS.
 • Inslag av sång och musik är en viktig beståndsdel i vår verksamhet.
 • Det ekumeniska arbetet, tillsammans med EFS, i form av barn- och ungdomsarbete, gudstjänster och andra samlingar är stort. Vi har även ett gott samarbete med Svenska kyrkan.
 • Sävaråkyrkan har ett nära samarbete med andra föreningar i byn, t ex. Sävar IK, Sävar kommundel, PRO, SPF m fl.

Sävar samhälle
Sävar kommundel finns i norra delen av Umeå kommun. I kommundelen bor ca 7000 personer, i själva tätorten ca 3000. De flesta av innevånarna återfinns i åldersgruppen
25 – 45 år, boendet domineras av småhus.

I Sävar finns grundskola t.o.m. årskurs 9, bibliotek, simhall, mataffär, vårdcentral, förskolor, tandläkare, kultur- och idrottsföreningar mm. Avståndet till Umeå är 15 km. Du kan naturligtvis läsa mer om Sävar på Umeå kommuns hemsida. Du kan också få en lite annan bild om du tittar på; http://www.savar.se/

Umeå är den vanligaste arbetsplatsen för boende i Sävar. Där finns stora möjligheter att arbeta och studera. Följ länken för att läsa mera.

https://www.umea.se/umeakommun.4.1821d6e811c67c7e79580004672.html

 Kontakt, frågor och ansökan

Välkommen att ta kontakt och ev skicka dina frågor till Gunnel Rehn, ordförande,
070-678 42 41, mejl: gunnel@savarakyrkan.se eller Petra Falk petra@melodia.se
Ansökningar behandlas löpande under ansökningstiden. Din ansökan ska dock vara oss tillhanda senast den 31 augusti 2019. Tillträde enligt överenskommelse.