Semestertider

Under sommarperioden har personalen på regionkontoret semester och kan vara lite svårare att få tag på. Följande personer har ”jour” under semsterveckorna och fungerar som kontaktpersoner vid akuta ärenden:

Vecka 26 – Jens

Vecka 27 – Kerstin

Vecka 28 – Per

Vecka 29 – P-O

Vecka 30 – Erika

Vecka 31 – Kerstin

Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakt”