Publicerat 

Seminarier

SEMINARIER

Under tisdag och onsdag kommer det att finnas åtta parallella seminarier att välja på. Under onsdagen kommer man även ha möjlighet att åka på studiebesök.

Tisdag
 1. Sharon Ruiz Duremdes – When a woman takes the lead
  An exposition on feminist leadership drawn from the experiences of the first woman General. Secretary of the National Council of Churches in the Philippines.
  (Engelska, tolkas ej)

 2. Ann Signhildsdotter Westblom  & Klas Eriksson – Dela Ordet
  Om bibelbruk och andlig vägledning i församlingens liv. I Kyrkan vid Brommaplan har man under de senaste åren arbetat med att tillammans lyssna till Gud i läsning, bön, samtal och beslutsfattande. I seminariet får du ta del av erfarenheter, metoder och material med mera.

 3. Mimmi Edin – Tikva
  Kyrkan har unika möjligheter att möta aktuella behov – såsom: friskvård, rehabilitering, psykisk ohälsa, stress, Ett redskap som visat sig värdefullt och uppskattat i flera verksamheter är träningsformen, utvecklad mitt i församlings friskvårdsarbete och passar alla.Tikva – lyssna på ord och meningar från bibeln, sträck på kroppen, slappna av.

 4. Sofia Camnerin – När livet  stramas åt skärps blicken
  Om att vara förälder (och möta föräldrar) till barn med dubbla neuropsykiatriska diagnoser i ljuset av teologi och livstolkning. Att leva med ett helt hjärta i en komplex värld.

 5. Andreas & AnnaCarin Abrahamsson – Ledarskap och efterföljelse
  Under hösten 2015 arbetade de som skolledare på lärjungaskolan Apg29 i Kina. Utifrån sina erfarenheter kommer de att tala om kyrkans utmaningar och möjligheter till lärjungaskap och mission i vår tid.

 6. Gilija Zukauskiené & Henrikas Zukauskas – Moderna mirakel och profetiska tecken: dans och evangeliet
  Hur man i praktiken kan skapa mötesplatser mellan grannar och Gud i en dynamisk men även lidande värld.  Och, utan att minska mänsklig erfarenhet eller budskapet om Jesus Kristus, söker de efter nya sätt att tänka och agera i dialog med samhället.
  (Engelska, tolkas ej)

 7. Internationell mission (någon/några av Equmeniakyrkans missionärer)
  Fokus på vårt internationella arbete och relationerna till våra samarbetskyrkor. Varför vi talar om sammanhållen mission och hur vi kan fördjupa engagemanget i våra egna församlingar.

 8. Equmeniakyrkans samordnare för migration och asyl – Människor på flykt, församlingar och föreningar öppnar dörrarna!
  Om mottagande och inkludering i praktiken. Erfarenhetsutbyte.
   
  Onsdag

 9. Anna Eriksson – Bibelberättelsen i gudstjänst och andakt
  För att öka delaktighet och nyfikenhet inför bibeltexten prövar vi kreativa arbetssätt som fungerar med alla åldrar.

 10. Arne Fritzon & Sofia Camnerin m.fl. – Församlingens teologi
  Presentation av en ny bok där många olika områden i en församlings liv presenteras och fördjupas; diakoni, konfirmation, bibelläsning, dop, trons växt och församlingsgrundande. Att vara församling i gemenskap med andra församlingar i Equmeniakyrkan med mera.

 11. Cajsa Tengblad – Strategier för livet
  Må bra-kunskap och redskap till att hantera livet när det är tufft.

 12. Unni Jonsson & Linnéa Hjelm – Vett och Internet
  Hur uppfattas vi på sociala medier i våra yrkesroller? Och hur bemöter vi våra medmänniskor framför en skärm?

 13. Ebba Älvebrant – Försoning som diakonal metod
  Under föredraget fördjupar vi oss i hur relationer ska kunna repareras och helas. Ebba delar frikostigt med sig av sina erfarenheter från Försoningsgruppens arbete i Sverige och i Sydafrika.

 14. Carin Åkesson & Sune Fahlgren – En enda röst ur många röster!
  Tradition och förnyelse i söndagens gudstjänst. Ett seminarium om teologi och musik.

 15. Studiebesök i Redbergskyrkan, Per Duregård – Mångfald, Integration och HBTQ

  Redbergskyrkan bedriver Redberg Welcome på kvällstid och helger. Asylsökande deltar i språkcaféer, lagar mat tillsammans och lär känna svenskar. Redbergskyrkan har också varit drivande i bildandet av Det frikyrkliga regnbågsnätverket med deltagande i West pride. Församlingen erhöll föreningen EKHO:s pris Regnbågsfisken 2016.

 16. Studiebesök i Betlehemskyrkan, Robert Eriksson och Maria Larsson – En kulturkyrka för alla åldrar där vi tillsammans tar ett socialt ansvar

  I en tid där vår värld radikaliseras och positionernas alltmer vill vi i Betlehemskyrkan öppna upp och inkludera genom kulturens gränsöverskridande. Välkommen till ett seminarium om hur vi som kyrka kan arbeta med musik och kultur som verktyg för att möta alla åldrar och nationaliteter med evangeliet.

Tillbaka till vinterkonferensens första sida »