Seminarium 1: Tro i hemmet – 2019

Publicerat 


Hur kan man växa i tro, som barn och som förälder?

Hur kan vardagslivet i hemmet bli en plats där vi delar tro och liv tillsammans?

Ett seminarium för dig som är förälder och vill ge utrymme för tron i mötet med dina barn på ett respektfullt och medvetet sätt, utifrån Equmenias fyra pedagogiska grunder: berättelser, relationer, upplevelser och delaktighet.

Medverkande: Magnus Sternegård

Tid: Fredag 31 maj 13.30-14.45

Lokal: Pingstkyrkan, Gropen

Seminarievärd: Charlotte Thaarup

Alla seminarier