Mötesplats

Aftonbön

När vi möts till aftonbön är det i all enkelhet. Vi lyssnar till musik, vi delar kommande söndags text och tar med oss våra egna och andras böneämnen in i den glest möblerade ring av stolar som står runt de tända ljusen framme i kyrkan. Samlingen tar knappt en timme och flera av oss som kommer känner att denna lugna stund är en god vana och vi tänker att det är en del av den kristna traditionen att dela och bära varandras och världens liv. Välkommen!