Mötesplats

Aftonbön

När vi möts till aftonbön är det i all enkelhet. Allra enklast och kortast i samband med onsdagspastan. På vägen in i kyrksalen kan man tända ett ljus i ljusbäraren. Vi lyssnar till musik, vi delar ibland någon bibeltext inför den kommande söndagen och vi tar med oss våra egna och andras böneämnen.  Vi tänker att det är en del av den kristna traditionen att dela och bära varandras och världens liv. Välkommen!