Publicerat 

Service församling

Församlingsförsäkring
Tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners erbjuder Equmeniakyrkan en församlingsförsäkring till alla församlingar. Försäkringsbolaget är Svedea som har lång erfarenhet av försäkringar för församlingar och er verksamhet.

Församlingslån
Equmeniakyrkan erbjuder församlingar med överskottslikviditet att låna in pengar mot ränta. Lånen löper på 3 månader rullande. Räntan är knuten till STIBOR 3 månader + ett tillägg om 1,40 %. Räntan bestäms kvartalsvis i förskott.

Församlingens stadgar och upplösning
En församlings upplösning är en stor händelse. Ni kan få hjälp att fundera över hur man hanterar det praktiska. Men avslut, vemod och sorg bör också ge plats för tacksamhet, framtidstro och kyrkans fortsatta mission. Många församlingar ändrar sitt namn, formar om strukturen i församlingen och kanske ändrar formuleringar i sin stadgar.
Equmeniakyrkan-församlingsstadgar-2015 (word 22 kb)
Policy förr-församlingsupplösning. 2014 (PDF 124)
Namnändring-församling (PDF 276 kb)
Foersamlingsordning-2014 (Word 23 kb)

Församlingsbesök
Det vore roligt att Equmeniakyrkans evangelister skulle komma och besöka församlingen. men det kan även vara andra personer som är tillfälliga predikanter. Vad skall man betala i arvode och vem skall man kontakta?