”Själavård som utmaning” hos Betaniastiftelsen

Publicerat 

Folder 2015 vår (9)-_220Betaniastiftelsen arbetar tillsammans med Equmeniakyrkan i en rad olika projekt. Ur ett digert utbildningprogram vill vi tipsa om den 22 april och en viktig kursdag med temat ”Själavård som utmaning i en sekulär och psykiatriserad tid”. Den går av stapeln i Betlehemskyrkan i Göteborg och du kan se hela programmet här. Obs dagen är gratis!

En kväll görs sedan tillsammans med Immanuelskyrkan i Stockholm och Katharinastiftelsen den 6 maj som också handlar om själavård i psykiatrins gränsland. Betaniastiftelsens program genomförs också i Visby, Piteå och Jönköping. Missa inte möjligheterna till fortbildning och fördjupning. Vill du veta mer om själavårdens teologi, liv och samtal i dödens närhet, etiska redskap, krishantering, posttraumatisk stress? Målet med Betaniastiftelsens utbildningar är att vara ett forum för evidensbaserad kunskap, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Ett komplement till andra utvecklade spjutspetsfunktioner. Målgruppen är verksamma inom vård och omsorg, kyrka och trossamfund, frivilligorganisationer, politiker, anhöriggrupper, begravningsentreprenörer och övriga intresserade. Equmeniakyrkans anställda och frivilligarbetare får rabatt på kursdagar.

Här kan du ladda hem pdf:er med mer information.

affisch stockholm_våren_2015
göteborg_våren_2015_
jönköping_våren_2015
piteå_våren_2015
själavårdsdag_gbg_2015
stockholm_våren_2015
visby_våren_2015
Folder våren 2015