BARN OCH UNGA

Sprall & Trall avvaktar ännu lite med att starta.

Scout

Tisdagar kl. 18.30-20.00 samlas barn och unga i åldrarna 8-18 år för att scouta ihop. Vi ägnar oss såklart åt mycket friluftsliv, men håller också på med andra roliga aktiviteter.
Ring gärna kårchefen Marianne (0706 – 95 98 47) innan du kommer till oss för första gången. Självklart är du ändå välkommen om du kommer oanmäld också.

Sprall & Trall

Sprall och Trall är vår kyrkas sång och lekgrupp där barn mellan 0 och 5 år och deras föräldrar träffas för att sjunga och leka tillsammans. Gruppen träffas på måndagar mellan kl. 10 och 12 i Equmeniakyrkan Sjövik och leds av Hannah Magnesköld med glädje, värme och kärlek.
Välkommen att sjunga och leka med oss!

Följ gärna Sprall & Tralls facebooksida för att få senaste nytt om vad som är på gång i gruppen. Det är också där information visas om vi skulle behöva ställa in på grund av Covid-19.

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Equmenia vill även lägga en grund för att tron på Jesus leder till handlingar som blir till välsignelse för andra. Det är därför som Equmenia finns till.

Equmenia består av cirka 400 lokala föreningar med 19 300 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och bönegrupper. Genom aktiviteterna kan Equmenia bli en plats där deltagarna blir sedda och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.