Samlingsgudstjänst med nattvard

Equmeniakyrkan i Sjövik Östad byväg 5, Sjövik

Välkommen tillbaka till kyrkan och gudstjänsterna efter sommaren. Besök av "Goda nyheter" (Gideoniterna) Predikan: Pia Tidstedt.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med dina aktuella filter:

Kopierad!